Regressionsterapi igen (Fördomar mot det "ockulta"?)

Det finns många saker att säga om de bilder som kommer fram när man gör en regression på en annan eller på sig själv!


Regression är djupmeditation i kombination med en ledning där man ser bilder och FÖLJER bilderna och ser hur de utvecklas. Istället för att bara notera alla bilder på näthinnan och lära sig ignorera dem (som man gör ofta då man mediterar) väljer man här att låta bilderna flöda och associationerna utvecklas fritt, med enbart stöd från terapeuten om man kör fast (man är ju hela tiden medveten och för en dialog med terapeuten).


Jag gapskrattade igår när jag gled in i fiskmåsen. Det var en sån frihetskänsla! En så stor frihetskänsla att skrattet bara exploderade. Samma frihetskänsla kände jag när jag var i uttern. Jag fick bilder av en simmande utter i en ljusblå, enormt vacker kakelkatedral. En bassäng på ett zoo. Och jag gled omkring i den ljusblå vattenrymden och bara lekte.


Bilder av grotttor å ena sidan och av frihet i vatten och luft å andra är ett sorts tema för mig!


Idag gick jag en kvinna som vill utveckla sin medialitet, som jag ledde i en regression, in i bibliotek, och in på en vind och ut på en skog meden landsväg. Och budskapen kom tydligt. En fågel sa till henne, när hon ville flyga på fågelns rygg och såg sig själv som barn, "du kan flyga själv, så flyg!".


Det fascinerande är att känslorna är intensiva. Hon ÄR verkligen barnet. Hon känner fågeln. Och budskapen är alla är mitt i prick och handlar om det hon VERKLIGEN tänker på medvetet och omedvetet. Det är lika typiskt sen att hon säger att hon inte kan flyga och hoppar upp på ett fluffigt moln istället och flyger på det... till en äng...


Imorgon kanske det blir "tidigare liv bilder"... Och ha inga fördomar nu! Det viktigaste är inte reinkarnationsbilderna och fenomenet i sig, man kan tro på det (som jag) eller inte. Det viktigaste är att folk får bilder av tidigare liv och att bilderna har RELEVANS för situationen NU och för det förflutna, i vad denne upplevt! Det kan man inte komma ifrån.


Det är helt fascinerande!


Något liknande dessa bilder är det som man ser i drömmen, men mer osorterat. Vid trumresor lär man kunna uppleva samma sak starkt (jag kommer att testa det snarast!). Här finns det mycket att upptäcka!


Alltså om man inte har fördomar om det som kallas "det ockulta".


Det är det lätt att ha. Jag har haft det själv. Tack och lov blir jag mer och mer öppen och utvecklar sidor av mig som jag känt till att jag har men som jag förnekat.


Jag la tarot idag också. Runkastning har jag pysslat med ett tag, tarot bara i ett och ett halvt år. tarot är mer än mumbo jumbo, eftersom varje kort är en spegel av någon egenskap/känsla/tankle som finns hos varje människa och att i kontrollerad form byta perspektiv på tillvaron och låta bilder flöda, kan faktiskt ha ett terapeutiskt syfte. Inte framtidsseende men själsseende!


Visst kan slumpen göra så att korten, eremiten (uppochnedv'änt), tornet, djävulen och den uppochnedhängda mannen kom upp till just den kvinnan som tvekar på om hon ska lämna sitt jobb och satsa på det hon själv vill, med sina EGNA krafter. och att vagnen var slutkortet som indikerar vägen att gå (den egna resan!)! Men samtidigt är det en enorm "tur" eller "slump", det ska medges! Var det slump, meningen eller en härlig synkronicitet? Eller allt på en och samma gång?Slumpen är bara ett annat namn för Gud! Glöm aldrig det!/TorbjörnPS
(Om synkronicitet: Se Slumpen är ingen tillfällighet  av jan cederqvist)

Regressionsterapi, eller: mitt liv som sköldpadda...

Det mänskliga sinnet är otroligt!


Det rymmer så enormt mycket. Känslor, tankar, minnen och medvetanden... Ibland undrar jag om inte psykologin som vetenskap bara befinner sig på randen till ett enormt universum av vetenskapliga upptäckter som står att göra framöver.


Jag har läst en del rapporter på nätet om placebo nyligen. Placeboeffekten, eller sockerpiller effekten, betyder att om man ger en grupp männikskor sockerpiller och säger att det är mediciner upplever de sig friskare av sockerpillerna. Vid "blindtester" med en grupp som får sockerpiller, en grupp som får smärtstillande medicin och en grupp som får inget upplever sockerpillergruppen och medicingruppen att de mår bättre om de har smärta.


Och effekten av denna tro på pillerna är inte liten. Smärtan minskar 20 - 30% har man sett i studier. 30 - 40% av cancerpatienter som får en placeboeffekt i form av piller lever längre än en kontrollgrupp utan pillerna!!!!


Men effekten är större än så. Jag jobbar inom vården. Om en pensionär ger upp och bestämmer sig för att dö så är oftast den personen död inom kort tid, medan en svårt sjuk som regel lever MYCKET längre då de tror de kan och VILL bli friska, än om de inte gör det. Ja, de kan t.o.m bli friska på kuppen!!!


En f.d. vän till mig hade en norsk vän som enligt den samlade medicinska expertisen skulle dö efter fyra månader. han levde sex år efter det enbart på sin VILJA!


Min poäng med denna beskrivning är att säga att här har vi en effekt som gör människor 20 - 40% friskare (enligt mätningar) vid enbart placeboeffekt levererad av piller, och som förmår folk att leva längre SOM REGEL inom vården som helhet och vården ägnar nästan NOLL energi för att utforska denna effekt. Nästan NOLL i att vetenskapligt studera hur man får folk att tända livsgnistan inom sig genom ren ttro och viljestyrka så de lever längre!


De enda som utforskar den är alternativa rörelser. Och, ja, här finns mycket som är konstigt, men också enormt mycket bra.Varför kan man inte satsa både på den psykologiska effekten av tro, hopp och vilja och modern läkevetenskap? Kombinationen av de två borde väl vara dynamit?Jag ställer mig dessa frågor just nu. Jag studerar i helsingborg för att bli regressionsterapeut och samtalsterapeut. Jag är faktiskt nere i Skåne just nu för det. Och jag fasar över hur skolpsykologin ser ner på regressioner som nån sorts "flum".


Vad är då regressioner? Väldigt förenklat kan man säga att det är djupmeditationer/lätta hypnoser som man gör på en klient och får denne att slappa av så mycket att ett flöde av inre bilder kan komma fram, på olika sätt. Även riktig hypnos används av en del, men i den form av regression jag studerar är klienten fullt medvetande och i ständig dialog med terapeuten om vad som händer. Flödet av bilder kan leda till bilder av sånt man uppfattar som tidigare liv, eller återuppväcka barndomsminnen eller bilder av hur det är att vara djur, etc...


Poängen är att ALLA de bilder sinnena framkallar har relevans till personens historia. Det är som en sorts medveten dröm med bilder som följer mönster från livet väldigt tydligt! Det spelar alltså ingen roll om klienten tror på reinkarnation och att är med om ett tidigare liv (vid ex en bild bakåt i tiden) eftersom det avgörande ändå är vad bilden betyder för människan.


Och det är helt fascinerande vilka bilder som kan komma fram och hur levande och INTENSIVT för alla sinnena man upplever saker och ting!


Idag testade vi en sorts upplevelseregression (som inte i första hand är terapeutisk, andra är det). Igår var jag "terapeuten" och gjorde det på en kvinna som gick igenom allt möjligt. Úpplevde hur det var att vara sandkorn, solen, en zebra, en insekt med horn och alltet! Idag var det min tur och jag gick ner i djupmeditation och såg först... en sköldpadda. Och jag VAR sköldpaddan. Mer intensivt än man kan uppleva att man är något i en dröm upplevde jag hur det är att simma, att ha en sköld på huvudet, att se solen nerifrån havets botten. Fantastiskt! Sen blev jag fiskmås. Och jag flög. Sen kom tankar och känslor om att jag var iller, en insekt och... en utter! Känslan av att simma i en bassäng i ett zoo med de fantastiska blåa kakelväggarna var ENORM! Sist var jag en pytteinsekt som levde i en svamp och UNDER en svamp och jag var så liten att svampen var min himmel!


För två månader sen, vid sista utbildningstillfället, såg jag mig själv i min farmors hus då jag var fyra år och jag VAR verkligen fyra år. Då minns jag exempelvis farmors vårta på hakan med de två stråna...


Poängen med min utbildning är att lära mig använda detta flöde av bilder i terapeutiskt syfte hos klienter.

Min egen nyfikenhet säger mig att det här finns ett helt universum att utforska! Och kanske en möjlighet att få igång en dialog med den etablerade psykologin. Psykodraman innehåller ju en hel del av det som regressioner innehåller, exempelvis. Aspekter av regressionerna används redan, men regressionerna som helhet ser man ner på.


Jag har redan gjort stora insikter i hur jag själv fungerar...


Jag ska nu börja skriva mer om mitt utforskande av mitt inre universum. Mer följer någon annan dag.


/T