Jonas Gardell om det låga och det höga!

Hämtat från: http://www.jonasgardell.se/doc/diary.jsp?id=816
"Den kanske mest kända av alla kyrkofäderna, Augustinus, skriver på 400-talet i sin Bekännelser, andra boken: ”Det är dig jag åtrår, du som är rättvisa och oskuld, upphöjd och skön i ädel strålglans och outtömligt överflöd. Hos dig finns frid, och ett liv som är orubbligt.”
Denna dröm om det rena, orörliga, opåverkade, orubbade, är så märklig. Att vara ren. Vit i ett vitt rum, fastspänd på en brits i en ljudisolerad cell - utan begär, utan drifter, utan längtan - varifrån kommer denna religionens dröm om att utsläcka allt det hos människan som är det mänskliga? Allt vill vi utplåna till förmån för det upphöjda, avskilda, känslolösa, tysta. Där vi besegrat alla våra drifter och behov. Allt det i oss vi inte vill veta av. Allt det som vi aldrig kan förlåta. Allt det som är vi. Ett ljus som genomlyser, upplyser, blottar och avslöjar.
Ständigt åkallas Gud som detta ljus som utrannsakar och känner, det ljus från vilket inget kan undfly, bländade som en strålkastare. Men ett vitt ljus är ett kallt ljus. Det vet var och en som någonsin arbetat med teater. För att bli varmt måste ljuset färgas. Det måste innehålla skugga och mörker, vara ett växelspel däremellan.
Om någon blir vacker eller ful, god eller ond, attraktiv eller frånstötande är faktiskt först och främst fråga om ljussättning.
”Men jag hungrade och törstade efter dig själv, du som är sanningen, hos vilken ingen förändring finns, och ingen växling mellan ljus och mörker.” Så skriver Augustinus vidare. Ingen växling mellan ljus och mörker. Vad är det att drömma om?
Ett sätt att tortera politiska fångar i diktaturer är att aldrig släcka lampan, att aldrig låta det bli mörkt. Det lär knäcka en människa på bara ett par dygn.
Att söka det gudomliga är en sak. Men det får inte betyda att vi föraktar det mänskliga. Ge mig ljuset och ge mig skuggan. Ge mig det höga och det låga. Låt mig inte se ner på det futtiga och låt mig inte se upp på det upphöjda. Låt mig eftersträva att omfatta båda."