Förtryckarideologier och Gud

Det kusligaste, och viktigaste, jag gjort religiöst sett, är det jag gjorde för några år sen. Då studerade jag kristendomen sett genom olika förtryckarideologers ögon.

Genom att läsa originalskrifter som ligger ute på internet, och genom att besöka KB, läste jag in mig på nazisternas Gudssyn, enväldets svenska Gudssyn ca år 1700 och sydstaternas Gudssyn. Det sistnämnda läste jag in mig mest på. På nätet ligger nämligen dussintals slaveriförespråkares religiösa skrifter till FÖRSVAR för slaveriet ute på något som kallas MOA (Memory the Making of America).

Det var då jag fann att prceis VARJE argument från bibeln kunde användas, OCH ANVÄNDES, för att rättfärdiga slaveri och förtryck, vartenda ett, inklusive kärleksbudskapet, utom ETT enda!

Det enda argument som de ALDRIG använde var begreppet att ALLA människor skapats i Guds avbild, och att ALLA mäniskor har en kapacitet som Guds barn/Guds son. Det användes aldrig. Och de anti-slaveri kämpar som skrev religiösa skrifter var nästan bara effektiva när de tog up det argumentet.

Jag lärde mig mycket på kuppen och såg hur argument från historiens skräphög används än idag. Till min förfäran såg jag också hur stora kyrkor, protestantiska kyrkan, påven och katolikerna (Kyrkostaten, påvens stat, var den enda staten som öppet erkände Sydstaterna som en självständig nation) lallade med och bugade sig och kompromissade med människovärdet.

Men jag lärde mig också vilken KRAFT som finns i religionen om den bara fylls med kärlek till människan.

/Torbjörn

Thomas Evangeliet

Ur Thomasevangeliet. Översatt av Gordon Sandgren.
http://web.telia.com/~u36115637/thomas.ev.html

2. Jesus sade:

"Den som söker skall inte sluta att söka förrän han finner. När han finner, blir han oroad, och när han är oroad, blir han förundrad och börjar råda över allt."

 


3. Jesus sade:

"Nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen."


5. Jesus sade:

"Lär känna det som du kan se och då skall det som är gömt för dig skall visa sig. För det finns ingenting gömt som inte skall bli uppenbarat."


14. Jesus sade till dem:

"Om ni fastar kommer ni att synda mot er själva. Om ni ber kommer ni att fördömas. Om ni ger allmosor kommer ni att skada er ande. När ni reser till ett område, vilket som helst, eller går till en plats, och man där tar emot er, ät det som sätts fram åt er, bota de sjuka bland dem. För det som går in i er mun skall inte göra er orena. Snarare är det, det som går ut ur er mun som skall göra er orena.   (Torbjörns kommentar: Jämför med Matteus: 25. Om att den som bryr sig om sin nästa och ÄR god är den rättfärdige, inte den som sjunger halelujan och ber böner bara, eller ger pengar för att man ska och bör!)

22. Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar:

"Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket." De sade till honom: "Om vi är små skall vi då gå in i riket?" Jesus sade till dem: "När ni gör det som är två till ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, när ni gör ögon istället för ett öga och en hand istället för en hand och en fot istället för en fot, en bild istället för en bild, då skall ni gå in i (riket)."


37. Hans lärjungar sade:

"När skall du uppenbara dig för oss och när skall vi se dig?" Jesus sade: "När ni klär av er utan att skämmas och tar era kläder och lägger dem under era fötter som små barn och trampar på dem, då [skall ni bli] den Levandes barn och ni behöver inte frukta."


45. Jesus sade:

"Man skördar inte druvor från törne och man plockar inte fikon på tistlar. De ger ingen frukt. En god människa tar fram goda ting ur sin skattkammare. En ond människa tar fram onda ting ur sin onda skattkammare som är i hans hjärta och han talar onda ting. För ur hjärtats överflöd har han onda tankar."


48. Jesus sade:

"Om två sluter fred med varandra i detta enda hus skall de säga till berget, 'Flytta dig!' och det skall flytta sig."


58. Jesus sade:

"Salig är den människa som har lidit. Han har funnit livet."


67. Jesus sade:

"Den som känner allt men som inte lär känna sig själv saknar allt."


84. Jesus sade:

"När ni ser er spegelbild blir ni glada. Men när ni blir medvetna om de spegelbilder som finns inom er och som inte dör och inte syns, då skall ni få en del att uthärda?"


106. Jesus sade:

"När ni gör de två till ett skall ni bli Adams barn. Och när ni säger: "Berg, flytta dig," skall det flytta sig."


Nattvarden...

Det som förbryllat mig mest när jag studerat kristendomens historia är hur man stridit om nattvarden.

Det är ju extra sorgligt eftersom Kristus själv höll ett tal, som refereras i fyra kapitel i Johannesevangeliet, i samband med att han höll den första nattvardsmåltiden. I hans nattvardstal upprepar han gång på gång på gång: splittra inte kyrkan, undvik split och kiv, man ska känna igen att ni är Guds barn på att ni håller sams, tvista inte! Och han säger "följ mig", "var som mig", "gör som jag", "följ mitt exempel". Och för att betona hur seriöst han menade det böjde han sig ner och tvättade sina lärjungars fötter och sa, som jag skulle beskriva med ett gammeldags svenskt ord som jag älskar: FÖRHÄV ER INTE! Tro inte att ni är störst, bäst och vackrast, tjäna andra människor, var goda, hjälp andra och "följ mitt exempel".

Först efter att han utfört ritual ett gjorde han ritual två, enligt de tre andra evangelierna: alltås bröt brödet och vinet och sa att lärjungarna skulle äta av kristi kropp och blod (blod= själ och ande enligt den tidens sett att se det = ät av hans kropp och ande).

Av denna potentiellt sett vackraste och mest betydelsefulla av alla tänkbara rituella handlingar har man gjort ett stort tvisteämne och miljontals människor har döt i fåfånga stider om hur många korstecken man ska göra innan brödet och vinet välsignas, eller i frågor om det verkligen är Kristus man knaprar i sig eller om det bara är en symbolisk kannibalistisk akt!

Ursäkta min bitterhet när det gäller nattvarden. Men jag uppfattar alla former av nattvardsriter där själva andemeningen bli som jag, gör som jag, var Gud son, Guds barn, håll fred med din nästa, saknas, som tomma kannibalistiska riter, eller tomma kannibalistiska symbolhandlingar.

För ät Kristus ande och själ, och ät hans kropp kanske betyder helt enkelt "gör som jag och bli som jag", precis som han sa i sitt tal den där sista måltiden. Gör vad hans kropp gjorde och BLI (ät) hans kropp,. Gör vad hans själ och ande gjorde och BLI (ät) hans ande.

Och, ack så långt borta från detta har kristenheten varit.

Så sorgligt, så sorgligt!

/torbjörn
troende men icke religiös
 

Är jag Guds son?

Från ett diskussionsforum, appropå gnostikerna!

Och visst, enligt Nya Testamentet kan jag helt klart vara Guds son!

:0)

/Torbjörn


-----------

Min tro kretsar mycket kring budskapet "Guds barn", "Guds son och söner", Det finns tusentals referenser i NT till att varje människa, man som kvinna, har kapaciteten att bli Guds son, Guds barn, Guds söner.

Detta var det revolutionerande med Kristus budskap. det var sagt samtisigt som det var lag i Romarriket på att bara EN fick bära titeln Guds son - kejsaren. Tiberius höll den titeln i egenskap av son till Augustus... Divi Augustae Fili (Eller vad det heter, min latin är inte vad den borde vara). Med Kristus betonades att till och med den slav som står lägst i rang står lika med kejsaren i sitt sonskap, barnaskap, till Fadern.

"Så här ska ni be: pappa som är i himlen"...

Eller: Gal 3:24
     
"Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus."

Eller Romarbrevet:

"Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras."

Vi är inga kryp i universum, vi har rätt att kalla Gud vår pappa och stå lika nära Gud som ett barn till en älskad pappa!

Det är inte illa! Och det är min tro!

Och här har kyrkor tyvärr försökt trycka ner människan och göra denne liten och betydlig och syndig, anser jag. Det är kyrkornas stora misstag genom seklen. Sen har man också instiftat en massa medlare mellan Gud och människan. Det håller jag inte med om. det kritserar jag. Och HÄR anser jag att gnostikerna var bättre i och med att de inte erkände medlare mellan Gud och människan och i många fall hade en syn på människan som stor och betydelsefull!


/Torbjörn