Dagens citat...

 "A good poem is a contribution to reality. The world is never the same once a good poem has been added to it. A good poem helps to change the shape of the universe, helps to extend everyone's knowledge of himself and the world around him."

/Dylan Thomas


********

"A poem . . . 
begins as a lump in the throat, 
a sense of wrong, a homesickness, a lovesickness. . . . 
It finds the thought 
and the thought 
finds the words." 

/Robert Frost

 ********Obama

A leader is not one who says, "Follow me." A leader is one who says, "I'll go first."

Det är stort att en färgad valts till USA:s president. Men kommer världen att förändras til det bättre? Kan Obama göra upp med de ruttna strukturer som finns i politiken i världen?

Bra fråga!

Och detta utan att skjutas av nån underrättelsetjänst, nån hemlig del av regeringen eller fanatiker...

En utmaning!


/Torbjörn Jerlerup

Kommunikation är A och O...

Kommunikation, alltså... 

Jag saknar på ett sätt gamla tiders kommunikation med brev. Och då menar jag GAMLA tiders. 

Jag har läst brev som skrivits på 1700-talet mellan par som älskade varandra, och mellan vänner. Tänk er att ena parten var i Uppsala och den andre på resa i London. Det tog en till två månader för brev att ta sig fram. Och det var dyrt! Brev kunde försvinna... Tankarna och orden var dyrbara. Det gällde att gå till kärnan direkt! 

Men ändå gällde det att vara försiktig. Brev tjuvlästes ofta. Av resenärer, kungliga spioner, präster, vänner, av föräldrarna. Det var straffbart att säga att man vill sätta på sin stora kärlek. Man kunde hamna i finkan om man gick emot föräldrars vilja vid partnerval och giftemål... 

Hur kommunicerar man så rakt som möjligt men ändå så underglidande som möjligt. Jo, genom poesi! Inte undra på att många av breven var så poetiska... Då... Men nu då? Trots poesin är jag ganska glad att vi har e-post och sms idag (jag fick just ett från min kära märkte jag!)... 

Men jag förundras hur lite som hänt när det gäller människors sociala relationer och kommunikation. Oklarheten och undanglidandet är kvar. Enda skillnaden är att dagens kommunikation ofta är mer opoetiskt (anser jag!). 

Och vad bristerna i kommunikation ställer till det! Aj, aj! Kommunikation är A och O i kontakten mellan människor. Så mycket blir fel av att man inte är öppna i en vänskap eller relation... Att man inte berättar för varandra vad man känner, vad man saknar och vad man vill i en relation. 

Så mycket blir också fel av att man inte vågar vara rak mot sina nära och kära om de gör fel. Eller om man stöter bort sina vänners, eller sin älskades, rakhet. Det man försöker stoppa in i en för trång påse kommer ut genom att påsen spricker.

Så ock med känslor och ord som man hellre gömmer undan och bär på, än delar med sig till de man vill ge dem till egentligen. Undanstuvade känslor kokar över! 

Livet är för kort för att man ska bli arga på varandra på grund av kommunikationsmissar. 

Ta hand om era relationer. De är energin och ljuset och glädjen i det som driver världen framåt och inger hopp! Och... PRATA MED VARANDRA! Och våga säg det som kanske är obekvämt för den andre att höra, hellre än tiga... Våga ha fel ibland... Våga lägg upp dina känslor för den du längtar att göra så för!

  /Torbjörn

Recension: Bengt Stern - Att må dåligt är bara en början

Att må dåligt är en början
av Bengt Stern 

Bengt Stern i Mullingstorp har mottot: "Gå bortom intellektet!" Hans bok är en uppmaning till oss att ta våra egna liv i våra händer. Allt med utgångspunkt i en fråga som kan sammanfattas: "varför mår vi så dåligt när vi har det så bra, och vad ska vi göra åt det?"

I en runa i dagens Nyheter på hans 70-års dag, 2/10 2000, citeras han: - "Anledningen till att vi kommit till jorden är att vi ska utvecklas. Tänk dig en karusellskötare. Han måste hålla sig vid mittstången annars slungas han ut i rymden när karusellen far runt. Så där fungerar livet. Ju mer man skyller på andra, desto närmare avgrunden kommer man. Man måste ta sitt ansvar om man ej ska bli avkastad." 

För att göra detta och utvecklas måste vi se bakåt först och börja ta tag i det som varit.

Bengt Stern tar avstamp i skulden. Om föräldrar delar in världen i ont och gott och rätt och fel och skambelägger och bestraffar och skuldbelägger, sätter detta spår. Spår som kanske inte syns tydligast i barndomen utan när indviden når tonåren och vuxen ålder. Men skulden tar avstamp i en undertryckt längtan efter att göra något. "En människa som är uppfostrad med moralregler utan ufrågasätta dessa under uppväxten utan att ifrågasätta dessa under uppväxten, har ingen möjlighet att undvika att själv utvecklas till moralist. Moralister förnekar och förtrycker sexualitet och ofta även annan njutning. En människa ansträngning att förtrycka sin sexualitet tar så mycket kraft att denna ansträngning helt förvrider resten av personligheten. Anledningen är att det är omöjligt att förtrycka den sexuella energin. För att överhuvudtaget kunna leva vidare blir morlisten också hycklare. Moral kan inte finnas utan hyckleri och vice versa. Varje människa som moraliserar över en annan människas beteende har själv en undertryckt längtan efter detsamma. Utan dubbelmoral och hyckleri finns inget behov av att moralisera över någon annan." 


Intellekt och skuld 

Till en början i mänsklighetens utveckling var moralregler kanske nödvändiga (Bengt nämner Moses) men med mänsklighetens utveckling kan vi släppa alla "måsten" och leva i lugn och förlåtelse (Jesus). 

Men än idag 2000 år efter att Jesus predikade frihet från lag och tvång, styrs mänskligheten efter tvång och "måsten". Nu måste vi släppa dessa och gå vidare. Medvetna människor styrs av kärlek och inte av tvång, skuld och rädsla, är hans poäng. Detta är grunddragen i hans beskrivning över historien och människans utveckling. Intellektet har ofta hamnat i fokus för mänsklighetens utveckling. En omedveten människa styrs av intellektet, medvetet och omedvetet. En medveten människa använder intellektet. 

Här kommer vi till det Stern skriver som är av vikt för ett arbete som regressionsterapeut. Får intellektet styra skapar det olika försvarssystem för att hantara kriser som i sin grund är känslomässiga. Förträngningar, projiceringar. Mänskliga "överlevnadsstrategier"... Etc... De dolda känslominnena finns dock kvar, obearbetade, och fortsätter att leva ett liv för sig själva som destruktiva beteenden som i sin tur skapar mer smärta som måste förträngas. 

Stern jämför mycket med hur makthavarna i världen hanterar jorden idag, med krig och miljöförstöring och liknande. Får intellektet råda förträngs olika problem. I individer och i världen. Till slut slår problemen tillbaka mot oss. Om vi då inte tänker om, riskerar det att gå riktigt illa. "Det kollektiva vansinnet." 


Förändring 

Så vad ska man göra för att förändras. 

Jo, utveckla sina känslor. Möta sina känslor. Det sårade barnet, och det sårade barnets försvarsmekanismer för att hantera livet, genom att förtränga olika känslor (genom skulden ex.) dominerar våra liv. 

Vi måste därför möta detta sårade barn och ändra förutsättningarna för våra liv. 

Bengt Stern ger flera exempel på vad denna förändring innebär i skapandet av "energimänniskan". genom sexualiteten, familjen, meditation och hur denne hanterar känslorna. Och i hur vi medvetandegör våra chakras... Han beskriver även en hel del övningar som man kan lära sig en hel del av. 

Personligen anser jag Sterns beskrivningar av överlevnadsstrategierna som väldigt upplysande och viktiga. Hans jämförelser mellan samhället i helhet och individen är viktiga. Jag är speciellt glad att han inte bara tar avstånd från teknikens landvinningar hur som helst. Teknik är ju som intellekt för honom. Man ska använda tekniken och inte låta sig styras av den! 

En bra bok. Jag är glad att jag läst den! 

/Torbjörn Jerlerup

Ny blogg

Jag kommer att skapa en ny blogg. www.ligator.blogg.se/jerlerup

Den kommer jag att bygga upp för att skriva av mig mina små politiska funderingar. Och avslöja en och annan godsak ibland alla de saker jag känner till, som kanske inte riktigt alla känner till!

Small secrets and huge secrets... Kanske!   :o)

Mitt första inlägg var detta:

-------------------------------------

Martin Luther King 

Jag har varit politiskt aktiv: en sökare som först sökte i det etablerade. I avsmak såg jag genom det politiska spelet och vände mig till radikala alternativ. Där stannade jag ett bra tag. Sen såg jag de ruttna och mögliga fundamenten i den byggnad jag stod... 

I helgen öppnade jag åter Martin Luther Kings bok från 1967. Där formulerade han de ord som betytt mest av allt för mig! Att alla människor har rätt till frihet, utveckling och en hyfsad levnadsstandard. Alla människor skulle kunna få mat för dagen. Ingen skulle behöva leva i fattigdom, skriver han. Fattigdomen kan utrotas lätt på mindreän ett decennium. OCH ATT DET FAKTUM ATT SÅ INTE ÄR FALLET KOMMER I FRAMTIDEN ATT BETRAKTAS PÅ SAMMA SÄTT SOM VI IDAG (1967) BETRAKTAR NAZISMEN. Som något OERHÖRT barbariskt. 

King sa vidare i ett tal från samma år: Och folk kommer att fråga hur det ens kunde tillåtas. Hur folk var så dumma att de tillät valkampanjer, debatter och annat där det inte ens nämns att tiotusentals dödas, mördas, i onödan varje dag. Pga en fattigdom som hade kunnat utrotas för länge sen! 

Jag anser att oavsett hudfärg, kön eller funktionshinder, eller läggning har alla rätt tillliv, frihet, strävan efter lycka och UTVECKLING! Rätt till sin kärlek. Rätt till mat. Rätt till utbildning! 

Att så inte sker kommer av framtida historiker att ses på samma sätt som vi idag ser på människooffer, nazism och slaveri. Och alla politiker kommer att bedömas med en enda måttstock. Arbetade de mot barbariet eller inte! Vad ska en luttrad och cynisk människa göra som har politiken i hjärtat men vägrar acceptera småtänkandet eller korruptionen idag?

Skriva en blogg kanske? Ännu en... 

/Torbjörn Jerlerup