NY ADRESS: http://ligator.wordpress.com

NY ADRESS!

http://ligator.wordpress.com

Besök mig där, inte här!

Denna blogg finns kvar ett tag till. Jag kan varken stänga av kommentarsfunktionen eller lägga ut nya kommentarer. Så v.g. skriv inte något här!

FLYTTAR BLOGGEN!

Jag har nu valt att flytta min blogg. Min nya adress är alltså: http://ligator.wordpress.com .

Anledningen är inte bara att Blogg.se är skräp jämfört med fantastiska wordpress. Imorse rasade kommentarsfunktionen på bloggen ihop. jag kunde inte föra in en enda av de sex väntande kommentarerna. Dessutom kollapsade en bildfunktion och ett av inläggen från Pappan med mursleven förintades av Blogg.se. Då fick jag nog och bestämde mig!

Min gamla blogg finns kvar, men ni kan inte kommentera mer där. Jag ber alla de som debatterat på den gamla bloggen om ursäkt. Mer härtill var jag nödd och tvungen! Den här ska funka bättre.


Att tiga om problemen är ingen lösning!

Invandrarhatet är ett problem och det finns problem som uppstått i samband med invandringen. Båda sidorna av myntet måste visas upp.

Jag läser Mitt i Huddinge just nu om att en Kung Fu klubb som hållit till i Vårbyskolan tvingas stänga. Det är alla ungdomarna i ungdomsgården intill som stökar och hotar Kung fu utövarna, samtidigt som ungdomsledarna tittar på.

Jag har redan noterat att ungdomsgården i Fittja, där det var skottlossning för några månader sen, är en plats där många kriminella jobbat. Bland annat en som var med i det s.k helikopterrånet.

Tensta och Rinkeby - samma sak. Det är nåt ruttet i de svenska förorterna. Integrationspolitiken stinker!

Men skyll inte detta på invandrarna. Samma slapphet fanns på 50-talet i många förorters ungdomsgårdar gentemot kriminella ungdomsgäng av raggare och liknande. (Se tex filmen Raggare, med Christina Scholin, från 50-talet, som utspelas på en ungdomsgård.)

Men problemet måste ut i ljuset och det måste sägas att de som går på dess aungdomsgårdar och hotas att dras in i kriminaliteten nog till 100% är invandrar-ungdomar! man kan vara mot Sverigedemokraterna och de nationella, och vara för invandring, men ändå med konsekvens säga nej till galenskap!

Myten om brottsligheten

Den amerikanska författarinnan Ellen LaMotte skrev en del om invandring och brottslighet i USA början på förra seklet för ca 100 år sen. Intressant nog kom hon fram till samma sak som studien "Kriminalitet" från migratiosinfo.se som jag läst. Nämligen att ekonomi, utbildning och samhällsstatus var de avgörande faktorerna bakom brottsligheten bland invandrare i USA. Hon konstaterade att brottsligheten var högre bland ALLA invandrargrupper än bland "infödda amerikaner" men minst bland skandinaver och Holländare, och hon hävdade att det berodde på läs och skrivkunnigheten bland dessa.
Men om en invandrad svensk hamnade i ekonomisk kris och bosatte sig i någon förort med mycket kriminalitet fanns risken att även denne blev kriminell.
Dessutom, menade hon, var det ett stort problem att redan kriminella europeer kom in i landet. Kriminella svenskar som utvandrade fortsatte att vara kriminella.
Idag
Om man kikar på invandrarförorterna i Sverige finns det STORA problem. Men vad beror det på? Beror det på invandrarnas kultur eller gener? Eller beror det på att politikerna i praktiken SKAPAT problemområden och fattigdom?
Och det gör att brottsligheten ÄR högre bland invandrare än s.k. infödda svenskar.
Detta får man säga nu, men var tabu att påstå fram till miten av 90-talet. Jag minns när man på 80-talet frågade politiker om brottsligheten var högre bland invandrare än s.k. svenskar. Då fick man alltid höra att "nej, så är det inte". Och genom att ignorera de problem som fanns så bidorg dessa till at SKAPA problemen också. De som förnekade problemen är med andra ord DIREKTA SKULDEN till problemet.  Jag frågade t.ex. ministern 1989-1991 Maj-Lis Lööw om detta. Hon sa att "tvärtom är invandrare laglydigare". Jag sa att jag inte var ute efter att lägga någon skuld på invandringen, som jag var (och är) för, men att jag undrade om inte man borde erkänna problemet för att kunna lösa det. Sen frågade jag om inte det var vansinne att asysökande inte fick jobba under de år de sökte asyl och  att högutbildade från utlandet tvingades jobba som spärrvakter och vad det kunde få för konsekvenser. På det svarade hon: spärrvakter behövs också. (1990)
Tänk på det nästa gång det brinner i Rinkeby. Felet är inte invandrarnas egentligen, utan kärringar som Maj-Lis Lööw och att galna gubbar som Olof Palme, Carl Bildt och Ingvar Carlsson skapat en situation som fört oss hit!
Vad Sverigedemokraterna och de Nationella säger
I min blogg drar jag mig inte för att presentera vad båda säger. Jag tror på metoden att låta folk själva ta ställning. Så först vill jag ge några länkar till olika argument den ena sidan.
Nationaldemokraterna om invandring och våldtäkter.
Mer från Nationaldemokraterna om våldtäkterna.
Fria Tider och Sverigedemokraterna om brottslighetens ekonomiska faktorer.
Sverigedemokraterna om BRÅ:s rapport.
Det de pekar fingret på är utan tvekan sant. Men vad beror det på? Låt oss kika på studien jag pratade om.
Studien
Som sagt har jag just läst en studie från migrationsinfo.se. Jag citerar studien:
"Det finns få svenska studier som har jämfört brottsligheten mellan inrikes och utrikes födda. Den senaste är från 2005 och gjordes av Brottsförebyggande rådet. Studien undersökte andel misstänka för brott åren 1997-2001. Under dessa år var andelen misstänkta för något brott 5-10 % bland inrikes födda och 12 % bland de utrikes.Utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden och deras generellt sett lägre socioekonomiska nivå, speciellt bland vissa ursprungsgrupper, är enligt forskningen en viktig orsak till viss överrepresentation i brottsregister. Om man kontrollerar för kön, ålder, utbildning och inkomst minskar överrisken för vissa grupper att begå brott – den variabel som har störst betydelse är också förvärvsinkomst.
Utrikes födda har varit överrepresenterade i brottsstatistiken under minst ett kvarts sekel och under denna tid har invandringen till Sverige sett mycket olika ut både när det gäller typ av invandring och från vilka länder invandrarna huvudsakligen kommit ifrån. Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige och inte i invandrarnas nationalitet.
Grupper från vissa ursprungsområden är mer överrepresenterade än andra. Till exempel så finns en överrepresentation vad gäller misstanke för brott hos personer födda i Nordafrika, övriga Afrika och Västasien om man ser till andelen av dessa grupper i befolkningen. De som dominerar bland de misstänkta utrikes födda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5 % av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7 %.
Att vissa grupper är överrepresenterade i brottsregistreringen kan förklaras med ett antal olika andra faktorer. Man kan till exempel se att personer som immigrerat innan de börjat skolan begår betydligt färre brott än de som anlänt i skolåldern upp till de senare tonåren. Den senare gruppen är dessutom den grupp som i störst utsträckning är registrerad för brott. Bland samtliga invandrade är den vanligaste invandringsåldern runt 30. Bland personer födda i Afrika och i Europa exklusive EU-länder är det minst vanligt att man invandrat som barn.
Det är 2 gånger högre risk att en person född i utlandet begår brott i förhållande till hela befolkningen enligt studien från 2005 som bygger sina beräkningar på statistik från 1997 till 2001. När man kontrollerar för demografiska fakta som kön, inkomst och utbildning sjunker denna siffra, vilket avspeglar att utrikes födda generellt sett har en lägre socioekonomisk status än inrikes födda...
Som en jämförelse är det till exempel 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor och vad gäller grövre brott är den skillnaden ännu större. Vidare, personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.
Siffrorna gäller misstanke om brott och inte vilka som faktiskt också dömts för brott och skulle därför kunna visa på en form av diskriminering då utrikes födda oftare misstänks för brott som sedan läggs ned än inrikes födda. Diskriminering i rättsväsendet verkar främst förekomma i våldtäkts- och narkotikabrott. Vidare kan vittnens stereotypa föreställningar av vissa invandrargrupper göra att dessa grupper blir negativt särbehandlade. Studier har också visat att vittnen med invandrarbakgrund bedöms ha lägre trovärdighet..."
Nota bene!
Det finns mycket mer att skriva om detta. men lägg återigen märke till vad migrationsinfo.se skriver: "Personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer."
Då frågar jag mig detta.
Mer läsning:
Sarnecki, J. (red.) (2006), Är rättvisan rättvis?, Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, SOU 2006:30 (pdf)
Den amerikanska författarinnan Ellen LaMotte skrev en del om invandring och brottslighet i USA början på förra seklet för ca 100 år sen. Intressant nog kom hon fram till samma sak som svenska studier om invandringen som publicerats de sista åren: nämligen att ekonomi, utbildning och samhällsstatus var de avgörande faktorerna bakom brottsligheten bland invandrare i USA. Hon konstaterade att brottsligheten var högre bland ALLA invandrargrupper än bland "infödda amerikaner" men minst bland skandinaver och Holländare, och hon hävdade att det berodde på läs och skrivkunnigheten bland dessa.

Men om en invandrad svensk hamnade i ekonomisk kris och bosatte sig i någon förort med mycket kriminalitet fanns risken att även denne blev kriminell.

Dessutom, menade hon, var det ett stort problem att redan kriminella europeer kom in i landet. Kriminella svenskar som invandrade till USA fortsatte att vara kriminella.

Idag

Om man kikar på invandrarförorterna i Sverige finns det STORA problem. Men vad beror det på? Beror det på invandrarnas kultur eller gener? Eller beror det på att politikerna i praktiken SKAPAT problemområden och fattigdom?

Brottsligheten ÄR högre bland invandrare än s.k. infödda svenskar. Det är ett fakta. Men vad det beror på är en helt annan fråga. Beror det på en galen politik, plus problem som ofta uppkommer generellt sett vid migration, eller beror det på invandrarna?

Det ska vi kika närmare på. Men först vill jag bara säga att man inte löser problem genom att tiga om problemen!

Det var tabu att påstå att det fanns problem i invandrarområdena, och att brottsligheten var stor bland invandrare, fram till mitten av 90-talet.

Jag minns när man på 80-talet frågade politiker om brottsligheten var högre bland invandrare än s.k. svenskar. Då fick man alltid höra att "nej, så är det inte". Och genom att ignorera de problem som fanns så bidorg dessa till at SKAPA problemen också. De som förnekade problemen är med andra ord DIREKTA SKULDEN till problemet.  Jag frågade t.ex. ministern 1989-1991 Maj-Lis Lööw om detta. Hon sa att "tvärtom är invandrare laglydigare". Jag sa att jag inte var ute efter att lägga någon skuld på invandringen, som jag var (och är) för, men att jag undrade om inte man borde erkänna problemet för att kunna lösa det. Sen frågade jag om inte det var vansinne att asysökande inte fick jobba under de år de sökte asyl och  att högutbildade från utlandet tvingades jobba som spärrvakter och vad det kunde få för konsekvenser. På det svarade hon: "spärrvakter behövs också". (1990)

Tänk på det nästa gång det brinner i Rinkeby. Felet är inte invandrarnas egentligen, utan kärringar som Maj-Lis Lööw och att galna gubbar som Olof Palme, Carl Bildt och Ingvar Carlsson skapat en situation som fört oss hit!

Vad Sverigedemokraterna och de Nationella säger

I min blogg drar jag mig inte för att presentera vad båda säger. Jag tror på metoden att låta folk själva ta ställning. Så först vill jag ge några länkar till olika argument den ena sidan.

Det de pekar fingret på är utan tvekan sant. Men vad beror det på? Låt oss kika på de studier de Nationella brukar hänvisa till.

Studien

Jag citerar migrationsinfo.se:

"Det finns få svenska studier som har jämfört brottsligheten mellan inrikes och utrikes födda. Den senaste är från 2005 och gjordes av Brottsförebyggande rådet. Studien undersökte andel misstänka för brott åren 1997-2001. Under dessa år var andelen misstänkta för något brott 5-10 % bland inrikes födda och 12 % bland de utrikes.Utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden och deras generellt sett lägre socioekonomiska nivå, speciellt bland vissa ursprungsgrupper, är enligt forskningen en viktig orsak till viss överrepresentation i brottsregister. Om man kontrollerar för kön, ålder, utbildning och inkomst minskar överrisken för vissa grupper att begå brott – den variabel som har störst betydelse är också förvärvsinkomst.

Utrikes födda har varit överrepresenterade i brottsstatistiken under minst ett kvarts sekel och under denna tid har invandringen till Sverige sett mycket olika ut både när det gäller typ av invandring och från vilka länder invandrarna huvudsakligen kommit ifrån. Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige och inte i invandrarnas nationalitet.

Grupper från vissa ursprungsområden är mer överrepresenterade än andra. Till exempel så finns en överrepresentation vad gäller misstanke för brott hos personer födda i Nordafrika, övriga Afrika och Västasien om man ser till andelen av dessa grupper i befolkningen. De som dominerar bland de misstänkta utrikes födda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5 % av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7 %.

Att vissa grupper är överrepresenterade i brottsregistreringen kan förklaras med ett antal olika andra faktorer. Man kan till exempel se att personer som immigrerat innan de börjat skolan begår betydligt färre brott än de som anlänt i skolåldern upp till de senare tonåren. Den senare gruppen är dessutom den grupp som i störst utsträckning är registrerad för brott. Bland samtliga invandrade är den vanligaste invandringsåldern runt 30. Bland personer födda i Afrika och i Europa exklusive EU-länder är det minst vanligt att man invandrat som barn.

Det är 2 gånger högre risk att en person född i utlandet begår brott i förhållande till hela befolkningen enligt studien från 2005 som bygger sina beräkningar på statistik från 1997 till 2001. När man kontrollerar för demografiska fakta som kön, inkomst och utbildning sjunker denna siffra, vilket avspeglar att utrikes födda generellt sett har en lägre socioekonomisk status än inrikes födda...

Som en jämförelse är det till exempel 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor och vad gäller grövre brott är den skillnaden ännu större. Vidare, personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Siffrorna gäller misstanke om brott och inte vilka som faktiskt också dömts för brott och skulle därför kunna visa på en form av diskriminering då utrikes födda oftare misstänks för brott som sedan läggs ned än inrikes födda. Diskriminering i rättsväsendet verkar främst förekomma i våldtäkts- och narkotikabrott. Vidare kan vittnens stereotypa föreställningar av vissa invandrargrupper göra att dessa grupper blir negativt särbehandlade. Studier har också visat att vittnen med invandrarbakgrund bedöms ha lägre trovärdighet..."

Nota bene!

Det finns mycket mer att skriva om detta. men lägg återigen märke till vad migrationsinfo.se skriver: "Personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer." Dessutom spelar det en roll hur gammal man var när man kom och om man kom från kriminell miljö innan man kom hit.

Jag väljer att bara betona detta, från migratinsinfo.se. Det räcker för att man ska förstå, anser jag, att det inte är invandringen som sådan, eller invandrarna som är orsaken till kriminaliteten bland invandrarna, utan POLITIKERNA!

Då frågar jag mig detta.

* Vilken roll spelar det att så många invandrare tvingades och TVINGAS leva på socialbidrag medan de söker asyl och pga den ekonomiska krisen fortsätter att göra det efter de fått asyl?

* Vilken roll spelar utbildningsnivån hos de som invandrat?

Och... Vad skulle hända om man ändrade på detta och betonade vikten av att skaffa jobb direkt och om det FANNS jobb, dvs att man ändrar ekonomisk politik i Sverige helt?

Och... Vad skulle hända om man gav möjligheten, och delvis också de facto kravet, på utbildning för invandrare?

Dvs vad händer om industrin åter skulle skrika på arbestkraft som på 60-taket och man inte gjorde om alla misstag från de åren?

Och vad skulle hända om samhället tydligare sa ifrån att vissa beteenden inte är acceptabla i Sverige, som att hetsa mot yttrandefriheten eller hota konstnärer som gör satirteckningar? Dvs om man använde mer konsekvens och gränssättning?


Det gäller att rikta ilskan åt rätt håll. De partier som styrt Sverige sen 60-talet och de politiker som fattat besluten är orsaken till att kriminaliteten är hög bland invandrarna, inte invandrarna som sådana!


Mer läsning:
Nationaldagen och invandrarna!

Sverigedemokraterna och de "nationella" hävdar att invandrarna och "det mångkulturella" håller på att ta över nationaldagsfirandet. I en pressrelease sa Jimmie Åkesson detta för någon vecka sen:
"Tyvärr verkar dock de mångkulturella inslagen i nationaldagsfirandet bara bli allt vanligare. Som ett första steg mot en långsiktig förändring och för att sända ut en signal om att denna utveckling inte är önskvärd, uppmanar vi i år alla medborgare, som värnar tanken om att Sverige även i framtiden skall vara en svensk nation, där invandrare anpassar sig till den svenska kulturen istället för tvärtom, att bojkotta de mångkulturella nationaldagsfirandena."

Jimmie och de nationella missar en viktig poäng. Nämligen VARFÖR vi firar nationaldagen överhuvudtaget. Fram till för några år sen brydde sig inte en kotte om den. Det var midsommaraftonen som var den stora högtiden, och Valborg så klart. Men med invandringen kom det folk hit som hade en helt annan vana att fira sina nationaldagar, tex afrikaner och asiater och latinamerikaner, dessutom hade de ett behov att visa att de nu kände samhörighet med Sverige. Det var trycket från dessa, med andra ord invandrarna, som fick svenska kommuner och myndigheter att börja ta nationaldagen på allvar.
Jag har pratat med folk som är kommunalpolitiskt aktiva och de bekräftar detta. Det fanns en massa motstånd från byråkraterna att göra nåt så osvenskt som att fira en nationaldag, men invandrarnas intresse fick byråkraterna att ändra sig.

 

Vilken slutsats kan man dra av detta?

 


För det första att nationaldagen både är något osvenskt (en tradition vi aldrig firat) och något som invandrare till stor del varit med om att skapa, alltså borde väl egentligen Sverigedemokraterna och de nationella arbeta MOT nationaldagen, om man ska hårddra det!
För det andra att det är fullt logiskt att nationaldagen innehåller mångkulturella inslag. Skulle de folkgrupper och kulturer som drev fram att nationaldagen blev en helg inte få visa just sin kultur?
För övrigt är traditionell folkmusik till stor del en importprodukt från övriga Europa också. Tegner hade inte helt rätt i det han sa att "blott barbariet var en gång fosterländskt"... Men nästan helt rätt...