Mänskliga rättigheter i Sverige

Det är nåt typiskt svenskt det här med att slå sig för bröstet och säga: "vi är så friia och vi är så bra"...

Hur yttrar detta sig? Jo, till exempel i chockerade uttalanden om hur barbariska andra kulturer och länder är där man exempelvis inte tillåter homosexualitet eller låter kvinnor ha rösträtt: eller där man kanske t.o.m inte låter alla människor gå i skolan eller rösta.Ändå var det först på 90-talet alla svenskar fick dessa självklara rättigheter. I teorin fick de funktionshindrade rösträtt och rätt att gå i skolan år 1964 men först med datarevolutionen och LSS (Lagen om personlig assistans) blev denna teoretiska möjlighet en praktisk möjlighet OCH RÄTT för alla i Sverige! Och jag är säker på att de flesta svenskar inte ens känt till vad som beslöts 1964 eller ens reflekterat över hur pass sent en av våra grupper fick den rätt... Och som vi är så snara att fördöma andra kulturer och stater för att de inte ger sina medborgare just denna rätt. Men, som bekant, är det alltid svårast att se bjälken (!) i det egna ögat medan man är snar att peka ut dammkornet i sin medmänniskas öga!


Så.... För femtio år sen var skolaga tillåten (Skolaga avskaffades 1958). ... Aga mot sina egna barn förbjöds 1979. En regel i föräldrabalken som gav föräldrar rätt att aga sina barn avskaffades 1966.

I januari 1922 blev Kerstin Hesselgren (1872-1962) den första kvinnliga riksdagsledamoten, och i april 1960 blev Margit Sahlin den första kvinnliga prästen. Fram till 1951 var det endast (!) pappan som är förmyndare och vårdnadsinnehavare av barnet. 1949 till 1950 införs en serie lagar som ger modern rätt att bli barnets förmyndare också, inte bara pappan... 1949 fick de rätten att vara förmyndare inom äktenskapet och 1951 om maken avled! Det skulle dröja ca tio år till till lika rätt till förmyndarskap och vårdnad hade införts. 1951 får kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap vid giftermål med utländsk medborgare. 1980 införs en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet, när jag var tio år alltså.Ännu på 50-talet användes slöjan av religiösa skäl i stora delar av Sverige (slöja var ett tecken förr på att man var from, gift och gudsfruktig). I synnerhet i Pingstvännerna och liknande, samt i byar på landsbygden, hade man religiösa påbud om användning av slöja. På 50 talet fick inte flickorna i pingstkyrkan inte heller klippa håret och P-medel var inte ens att tänka på bland dessa!

Hur många av er hade mor- eller farföräldrar eller kanske tom föräldrar och syskon som tvingades använda slöja av etiska och religiösa skäl? (Min mormor hade det ganska ofta som gift på 20-talet och 30-talet, hennes mamma hade det ALLTID!)

1944 avkriminaliserades homosexualitet en i Sverige. 1950 bildades RFSL som 1951 hade 500 medlemmar. 1951 kom den ”förste” homosexuelle mannen ut i Sverige i tidningen SE, Allan Hellman. 1970, året då jag föddes, gavs den första skolinformationen om homosexualitet, på en skola i Stockholm, dittills hade man avskedats om man som lärare försökt prata om homosexualitet. 1955 Högsta domstolen i Sverige bekräftar att en kvinna inte är en sämre mor bara för att hon är lesbisk (fram tills dess diskriminerades lesbiska av det juridiska systemet). 1968 kom den första "kändisen", författaren Bengt Martin. Samma år öppnades också den första privata klubben för homosexuella, City Club, i Stockholm. 1973 uttalade riksdagen homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt "helt acceptabel samlevnadsform". 1978 infödes samma åldersgräns för homosexuella förhållanden som för heterosexuella och 1979, efter demonstrationer, avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp. Först 1987 förbjöds diskrimineringen av homosexuella i Sverige och 1995, när jag var 25 år, infördes partnerskapslagen.1972 Sverige blir första land i världen med en formell möjlighet i lagen om både medicinsk och juridisk möjlighet till transsexuella och intersexuella att efter prövning få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen. Behandling med kostnadsfri hormonterapi och operationer startar i Sverige.

Rasbiologiska tvångssteriliseringar avskaffades 1973. Fram till det datumet sterliserades, OCH TVÅNGSSTERLISERADES, folk som bedömdes vara mentalt "mindervärdiga", kvinnor som var för "sexuellt lössläppta", funktionshindrade. En person jag jobbade med en gång som föddes ca 1964 blev nästan steriliserad 1971, som ett "rutinärende", och hade blivit det om inte pappan ingripit. Så sent som slutet av 60-talet kunde Permobils skapare, "Hjultomten" Per Uddén, få en folkstorm mot sig för att han uttalade idén om funktionshindrades naturliga rätt till sex(!).Sverige har haft en obligatorisk sexualundervisning i skolan sedan 1955, vilket lär vara världsunikt. Vi var det land som gick först och främst! Det är för femtio år sen!!

P-medel då? Importförbudet för kondomer tas bort 1938. Preventivmedelslagen upphävs och preventivmedelsinformation blir tillåtet året efter, 1939. 1946 blir Apoteken blir skyldiga att sälja preventivmedel. 1964 godkäns P-piller i Sverige och 1966 spiralerna. Preventivmedel får år 1970 säljas utan speciellt tillstånd från polisen. Kondomer börjar säljas på bensinstationer och i kiosker. 1975 klubbas lagen om fri abort igenom här, när jag var fem år gammal!

Och till sist... 1945 får fattiga och statare rösträtt i Sverige!!!


Friheten, jämställdheten och allas rätt att välja sin egen livsväg är en ung skapelse. Det är en späd planta som måste vårdas väl i Sverige ännu! Och det krävs en viss förståelse för att förändringar tar tid i övriga världen liksom här i Sverige, även om man bör arbeta på att förändringarna ska ske så snabbt som möjligt!Och än idag utvisas homosexuella flyktingar i Sverige till länder som har dödsstraff för homosexuelitet... Än idag skulle väl ingen anse det vara möjligt för exempelvis en öppet lesbisk, färgad och funktionshindrad kvinna att bli statsminister i Sverige eller VD å Ericsson. Än idag diskrimineras homosexuella, DBSM-folk, transvestiter och fetishfolk... Och så länge så är fallet har vi ännu mycket att göra för att vårda plantan och se till att den växer!


/Torbjörn

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback