Det svenska kulturarvet del 2: "svensk" folkdans.

Det "svenska" har skapats av de som bott i Sverige genom direkta möten med andra kulturer. Främst genom invandrare i Sverige, eller folk som bott här länge och svenskar som bott i utlandet. "Svensk" folkmusik och folkdans är ett bra sånt exempel. Eller all folkmusik och folkdans överhuvudtaget.


Om man t.ex. lyssnar på en grupp som spelar "genuin" indiansk folkmusik från Anderna så lägger man märke till melodier och takter som man kan känna igen från den musik som var populär på 1500-talet och 1600-talet i Spanien. Svensk folkmusik kryllar av influenser från Europas musikliv under många tusen år, t.ex från den klassiska musiken.

Svensk folkdans är också i sin tur så ihopblandad med andra kulturers dans att det är svårt att säga vad som är s.k. svenskt och vad som inte är det.


Mazurka

Mazurkan importerades från Polen via Tyskland och Frankrike och hovet runt Bernadotte efter att Polen uppslukades av Tyskland runt 1790. Mazurkan i sig sägs ha utvecklats i ett kulturmöte mellan Polen och Ryssland.

Polska
Det är spännande att se hur stort inflytandet av polsk dans varit. Polskan har sitt urspung i Polen. Polskan har sitt ursprung i att man mer och mer började danska pardans istället för gruppdans i samband med  renässansen. Var detta kommer ifrån vet jag inte. En webbkälla säger Italien.

När renässansen kom till Polen blev resultatet av kulturmötet det som nu kallas polskan. I och med att kung Johan III i slutet av 1500-talet gifte sig med en polsk prinsessa, och vi senare fick Sigismund, som polsk-svensk kung kom polacker att bosätta sig i Sverige och svenskar i Polen och dessa importerade polskan, dansen polskan, till Sverige. En del vil även se ett tjeckiskt inflytande på polskan genom att ordet polska liknar det tjeckiska ordet för halv.

Hambo

Hambo sägs ha utvecklats ur polskan enligt källor på nätet.

Schottis

Jag citerar här wikipedia rakt av: "Schottis har troligen sitt ursprung i vanligt förekommande folkdans i Europa, kanske framförallt i Skottland (därav namnet). Dansen, som har sitt ursprung i Böhmen, spred sig under 1800-talet från Paris danssalonger för att bli en modedans i bland annat Sverige under slutet av 1800-talet. Dess namn kommer från tyskan och i sin grundform räknas den till gammeldanserna."

Här ska invandrare till de svenska industrierna ha spelat en stor roll enligt källorna.

Det kan noteras att schottis på spanska kallades (chotis), på portugiskiska (choutiça).

Vals

Valsen har sitt ursprung i det österrikiska och spanska Habsburgska hovet på 1500-talet. Olika valsliknande danser var på modet i de ledande hoven i Europa då en av huvudinfluenserna var dansen Lavolta som föddes i Italien under renässansen. Den moderna valsen födde i de tyskspråkiga länderna på 1700-talet. Denna engelska wikipediaartikel är bra: http://en.wikipedia.org/wiki/Waltz

Sammanfattningsvis

Givetvis har dessa danser utvecklats i sin ur i mötet med andra danser från andra kulturer. Spansk folk dans har t.ex. påverkats oerhört mycket av judiska och arabiska kulturers danser, samma har den italienska dansen, via araberna på Sicilien. (se tex. på Flamancon med arabiska influender och influenser från zigenarna. http://en.wikipedia.org/wiki/Flamenco )

Det betyder inte att det svenska, och den svenska kulturen, inte också är unikt och värdefullt och något ci ska skydda och värna om och sprida så mycket som möjligt. Jag är för det. Vi bor i Sverige och tycker att svensk traditionell kultur ska få extra mycket stöd av samhället.

Men invandring av folk från andra kulturer, och mötet med dessa kulturer, står inte i motsats till det svenska. Beviset för det är att det svenska utvecklats ur det direkta mötet med det "utländska".

Det är inte ett val mellan antingen... eller...

Vi kan både satsa mer på det svenska, mycket mer än idag. Vi kan hissa vår flagga stolt, ställa stora krav på att folk ska kunna svenska i Sverige och t.o.m ställa krav på att folk känner till svenskt stadsskick och svensk historia. Vi kan stolt sätta upp nationella symboler och statyer.

Men vi kan också tryggt ta mötet med det utländska. Vi kan se invandringen som något i grunden positivt, bara man med konsekvens avvisar avvarterna av den, och befrämjar dess positiva sida. Och vi kan lugnt ta avstånd från den falska nationalism som Sverigedemokrater och nationaldemokrater står för.
Det svenska kulturarvet del 1: Arabiska siffror

Jag ska i en serie artiklar undersöka Sverigedemokraterna utifrån ett av deras egna uttalanden. Men på ett lite annorlunda sätt. Jag ska undersöka hur svenskt det svenska kulturarvet är och hur svenska Sverigedemokraterna egentligen är!.
Tankeexperiment

Låt oss föreställa oss att en framtida arkeolog hittar ett citat om ca 4000 år. Vad kan de sluta sig till om vår kultursfär i Sverige från det citatet? Och vad säger olika NAMN dem om kulturen ifråga. Det är min utmaning!

Här är citatet jag ska använda. Det är HELT slumpmässigt valt. Jag googlade på kulturarv på Sverigedemokraternas hemsida bara.

"På valkonferensen den 27 mars 2010 antogs de politiska riktlinjer som Sverigedemokraterna verkar för och går till val på. Du hittar alla dessa i listan till höger. De områden som Sverigedemokraterna anser vara mest prioriterade är: En ansvarsfull invandringspolitik. I vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor."

Dessutom ska vi kika närmare på partistyrelsen: Jimmie Åkesson, Jonas Åkerlund, Carina Herrstedt, Björn Söder, Anna Hagwall, Lars Isovaara och Tony Wiklander.

DEL ETT: Al sifr och shunya


I citatet ovan kan man notera att Sverigedemokraterna använder några krumelurer som ser ut så här: 2,7,0 och 1. Låt oss analysera dessa krumelurer: sifforna!


Våra siffror är resultatet av två kulturmöten. Dels mötet mellan den indiska och persiska kulturen och dels mötet mellan araber och europeer. Det var nämligen indiska matematiker som uppfann siffran noll, dvs "shunya" (tom på sanskrit). De uppfann kort och gott ett decimalsystem, där man kunde använda en symbol, noll, både för nollan och för att beteckna tiotal och hundratal. Detta skedde ca 400 f.kr. Via de köpmän som for på indiska oceanen kom detta smarta siffersystem att spridas.

Historiskt sett kan man notera att invandringen mellan handelsorterna i Indiska Oceanen och handeln var de två främsta faktorerna bakom detta siffersystems spridning.

Via Persien och handelsorterna på arabiska halvön spred sig siffrorna och nollan västerut med islam, även om där redan fanns ett urgammalt decimalsystem, MEN UTAN NOLLAN, som troligen skapats i Libanon och som bland annat exporterades till Egypten (en del anser att indierna kanske fick idén till sitt decimalsystem via Egypterna). Då är vi framme vid 600-talet och 700-talet. Det stora genombrottet kom när de arabiska handelsorterna på arabiska halvön och de i nuv Libanon inlemmades i den arabiska kultursfären.
Egyptiens decimalsystem
Europa

Det var vid den här tiden som det islamska väldet i Spanien byggdes upp. Detta skedde som nästan alla krig på ont och på gott.
Det positiva var att Spanien förblev ett multikulturellt centrum Al Andalus. Det var genom samarbetet mellan kristna och muslimer här som siffran och nollan inledde sitt segertåg i Europa.

Till och med ordet för siffra, Al sifr, exporterades. Och som vanligt var det handel, vetenskap och migration som ledde till exporten av siffersuýstemet och ordet siffra till Europa.

Runt 1000 började man se att även den kristna kultursfären börjat anamma det indisk-arabiska siffersystemet på allvar och några hundra år senare hade det slagit ut det tidigare romersk-grekiska talssystemets dominerande roll.

Här i Sverige använde vi också nåt sorts talsystem tidigt. Små och stora streck på en tallinje. Varifrån det systemet kommer vet man inte men det användes på Irlan (ogham) och i norra Afrika ungefär samtidigt som i Sverige. Min gissning är att det uppfanns av afrikanerna.

Detta system ersattes först av det grekisk-romerska talsystemet då kristendomen kom in i Sverige runt år 1000. Då runorna manövrerades ut. (Runorna ska vi kika på längre fram. Runorna är till stor del en etruskisk-grekisk och romersk konstruktion.)
Slutsats

Slutsatsen arkeologerna drar av detta är knappast att Sverigedemokraterna är en indisk-arabisk vänskapsförening. Framtidens arkeologer är nog smartare än så. Men nog finns det slutsatser att dra från användningen av de siffror vi dagligen använder.

Ser man sifforna, och i synnerhet siffran noll, kan man dra slutsatsen att Sverige stått under intensiv påverkan från araber, indien och från romerska katoliker från medelhavet.

TÄNK PÅ DET NÄSTA GÅNG NI LÄSER EN SLOGAN SOM INNEHÅLLER ORDEN "Rösta på Sverigedemokraterna 2010!"