Torbjörn - en medlare?

Personer som känner mig bra säger ibland att jag är en medlare. Ibland kan de säga att jag verkar sakna bestämda åsikter i vissa fall och att jag tänker lite egendomligt. En person har både kallat mig en medlare, skeptiker och krigare (i de fall något överskrider min gräns). Den sistnämnde har nog beskrivit mig bäst av alla.

Min livsfilosofi hämtar mycket inspiration från kristna och sufistiska mystiker. mystiker som menar att människans väg mot kunskap och insikt är ett gradvist strävande och att det finns många vägar till Gud, till den s.k. sanningen, eller till insikten. Alla människor är unika och det finns inte en människa som inte bär inom sig några värdefulla insikter och kunskaper som kan bidra till min positiva utveckling. Det är min livsfilososofi. Bara vi har ögon och öron öppna kan vi finna detta.

Och i debattforum och diskussioner är det inget tecken på någon obeslutsamhet eller mesighet från min sida att jag kan ge två diametralt olika synsätt rätt i en och samma debatt. En ateist kan ha "rätt" och ha många värdefulla insikter om religionernas korruption. En kristen om sökande, andlighet och strävanden. En liberal eller ultra liberal kan veta mycket om statens korruption och om de delar av vänsterns idévärld som är galen, medan en kommunist kan veta oerhört mycket om multinationella företags konstiga politik i U-länderna eller hur IMF och världsbanken plundrar hela kontinenter. En motståndare till tarort och runmagi kan veta mycket om missbruken av magi och andlighet idag medan en som håller på med tarot och liknande kan veta en hel del om tillvarons djupare sidor, om andlighet och det vi än inte utforskat i världen.

Världen är komplex och det är min övertygfelse att försöka uppmuntra och inspirera alla människor att utvecklas och söka dialog med meningsmotståndare, inte fördöma. och alla kan hålla en skärva av kunskap om universums skönhet och naturlagarna i sin hand. Antingen väljer vi att blunda eller är så söker vi denna vacker skärva i vår medmänniska.

Det är inte mesighet. Det är min livsfilosofi. Noggrant prövad och stött och blött i religionens konstiga värld och i politiken och journalistiken som jag varit så engagerad i under många år. Blindhet och mesighet är att inte se denna skärva av skönhet utan göra sig blind och strida om småsaker.

Det betyder inte att jag saknar gränser. Om någon börjar prata om övergrepp eller liberalism mot övergreppsförespråkare, tex aktiva nazister som vill utrota folk, pedofiler eller liknande. Då ryter Torbjörn till så det skallar i väggarna. Förutom min stenhårda gräns mot all slags övergrepp anser jag dessutom att varje människa på denna planet ska ha rätten till utbildning, bra hälsa, välstånd, till att kunna resa runt i världen om denne vil det, till kärlek, till ett meningsfullt och säkert arbete. OBS! detta ska ej ses som statens plikt att ge alla detta, till någon sorts likhet mellan alla, eller indvidens plikt att ex. utbilda sig och sköta sig, utan RÄTTEN, MÖJLIGHETEN! Alla har olika intressen och möjligheter. men rätten att KUNNA utforska något, resa, leva och bo och arbeta bra, om man vill det, ska alla ha.

Därför upprörs jag mycket av orättvisor i världen också...

Jag dundrar som moin namne, åskguden Tor, ibland om det behövs. men ytterst är min livsfilosofi att försöka lysna, att respektera, tolerera och visa en vördnad för människors livsväg och livserfarenhet.

Därför låter jag som en medlare ibland. och därför kan jag ibland ge två helt olika sidor rätt i en och samma diskussion.

Mänskligheten är vacker! Människan är vacker. Jag har lärt mig älska både människan och mänskligheten. Det finns alltför många som kan älska människor men hatar mämnskligheten och alltför många politiker och religiösa som säger sig älska mänskligheten men som i sitt hat till människans fria val i praktiken hatar människan.

Om  ni förstår...

/Torbjörn


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback